Legalizacja
Każda waga , która służy do rozliczeń handlowych powinna być legalizowana .
Legalizacja  wag ważna jest 2 lata ( 25 miesięcy ).
Istnieje możliwość legalizacji wraz ze Świadectwem Legalizacyjnym ( za dodatkową odpłatnością ) .
Etykieta 50x30/1000 et.
1150/netto  / 800/netto
Etykieta 50x30/1000 et. Żółta
1250/netto  / 850/netto