Legalizacja
Każda waga , która służy do rozliczeń powinna być legalizowana .
Legalizacja pierwotna ( nowa waga ) ważna jest 3 lata licząc od 1 Grudnia roku w którym
została wyprodukowana .
Legalizacja wtórna ( druga i kolejna ) ważna jest 25 miesięcy .
BLITZ C-17
26500/netto  / 25500/netto
Etykieta 32x20
590/netto  / 580/netto
Etykieta 58x43 / 800 et.
640/netto  / 580/netto
Etykieta 58x60 / 500 et.
580/netto  / 550/netto
KASA FISKALNA EMAR NOVA / HIT WYŚWIETLACZ
114900/netto  / 110000/netto