KASA FISKALNA EMAR NOVA / HIT WYŚWIETLACZ
cena: 000/netto

42 ZNAKI  W  PROGRAMOWANIU  NAZWY  TOWARU  -  H I T

JEDYNA  TAKA  KASA  NA  RYNKU  .

Etykieta 50x30/1000 et.
1150/netto  / 800/netto
Etykieta 50x30/1000 et. Żółta
1250/netto  / 850/netto