Serwis

Firma zajmuje się naprawą :

- K A S     F I S K A L N Y C H   .

- W A G  .

- M E T K O W N I C  .

- K R A J A L N I C  .

- L E G A L I Z A C J Ą   W A G . ( Legalizacja ważna jest 25 miesięcy. )

Na czas naprawy i legalizacji wagi, istnieje możliwość użyczenia wagi zastępczej.

Naprawy wykonywane są szybko i fachowo.

Wystarczy ZADZWONIĆ.  Przyjedziemy do Państwa w tym samym dniu, w wyjątkowych sytuacjach w dniu następnym.

BLITZ C-17
26500/netto  / 25500/netto
Etykieta 32x20
590/netto  / 580/netto
Etykieta 58x43 / 800 et.
640/netto  / 580/netto
Etykieta 58x60 / 500 et.
580/netto  / 550/netto
KASA FISKALNA EMAR NOVA / HIT WYŚWIETLACZ
114900/netto  / 110000/netto